Signaturen Mr Murphy delar med sig av sina erfarenheter från sin vårdnadstvist

  • Ta kontakt med ett ombud så tidigt som möjligt om man känner att det lutar mot en tvist.
  • Vid behov spela in alla samtal. Det finns bra utrustning för ändamålet på teknikmagasinet. Anledningen är främst för att kunna bevisa samtalens innehåll vid lögner, men framför allt för att motparten är mer resonabel om de vet att de spelas in.
  • Dokumentera regler, vanor, och för dagbok. Datum är viktiga att minnas.
    Ta kontakt med skolan och gör dem uppmärksamma på problemet så de tidigt kan ge ett tecken på om barnet påverkas av konflikten.
  • Vid behov, ta kontakt med socialsekreterare, eller skolsocionom för att få dina rättigheter och skyldigheter klargjorda.
  • Samla alla papper, och sortera dem ofta och väl. Håll pärmen uppdaterad.
  • Se till att sköta det mesta av korrespondensen via mail eller ombud så allt dokumenteras.
  • Delge inte barnet angående tvisten. De är smarta och tids nog kommer de att fråga i vilket fall.
  • Se till att få många ”neutrala” vittnessmål från t. ex lärare, utredare eller liknande.